Veelgestelde vragen

Is de vergoeding voor het gebruik van de grond fiscaal aftrekbaar?
Ja, de maandelijks te betalen vergoeding voor de grond is fiscaal aftrekbaar. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van uw inkomen.

Blijft de vergoeding die moet worden betaald voor het gebruik van de grond gedurende de looptijd hetzelfde?
Nee, de vergoeding stijgt ieder jaar met tien procent. Na tien jaar betaalt u het volledige bedrag. Daarnaast wordt de vergoeding ieder jaar geïndexeerd met het consumentenprijsindexcijfer (CPI). Dit cijfer wordt ieder jaar gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Elk jaar informeert de woningcorporatie u over het indexcijfer en de vergoeding die u moet betalen.

Hoe gaat het in zijn werk als ik de woning weer wil verkopen?
U biedt de woning eerst aan de woningcorporatie aan. Koopt zij uw woning niet, dan kunt u deze verkopen aan wie u wilt. U verkoopt dan alleen de woning. De grond blijft in erfpacht. De volgende koper profiteert dan opnieuw van de korting op de te betalen vergoeding voor de grond. De eventuele winst is voor u. U profiteert daardoor zelf van de aangebrachte verbeteringen en eventuele waardestijging. Wil de woningcorporatie toch uw woning terugkopen, dan betaalt zij de reële marktprijs.

Bestaat de mogelijkheid om de grond erbij te kopen?
U kunt deze vraag voorleggen aan de woningcorporatie, maar in principe is dit niet mogelijk. De grond wordt in eeuwigdurende recht van erfpacht uitgegeven en kan dus niet worden gekocht. Hierdoor blijft de woning ook in de toekomst bereikbaar voor kopers met een bescheiden inkomen. Bij verkoop wordt de woning zonder de grond verkocht.

Heb ik toestemming nodig van de corporatie om bijvoorbeeld te verbouwen of aan te bouwen?
Nee, u heeft volledige zeggenschap over uw woning. U hoeft geen toestemming te vragen voor het verbouwen van uw woning of voor het plaatsen van een aanbouw. Wel moet u zich houden aan bijvoorbeeld gemeentelijke voorschriften of aan de voorschriften van een Vereniging van Eigenaren, zoals dat voor elke eigenaar van een woning geldt. Ook het onderhoud is voor uw rekening.